Laatu – Sertifikaatit

Halva on viime vuosien aikana tehnyt merkittäviä panostuksia yrityksen toiminnan laadun parantamiseksi. Pidämme hyvää laatujärjestelmää yhtenä tärkeimmistä kilpailutekijöistä.

Tunnustuksena pitkäaikaisesta kehitystyöstä Inspecta myönsi vuonna 2003 Halvalle ISO 9001 -standardin mukaisen laatusertifikaatin. Sertifikaatti kattaa yrityksen koko liiketoiminnan. Vuonna 2004 Inspecta myönsi Halvalle myös ISO 14001-ympäristösertifikaatin. Sertifikaatti kattaa sekä Helsingin että Vantaan laitoksien kaikki toiminnot. Vuonna 2013 Inspecta myönsi Halvalle ISO 22000 –standardin mukaisen tuoteturvallisuussertifikatin. Tämä sertifikaatti on takuu siitä, että yrityksen panostukset tuoteturvallisuuteen ovat korkealla tasolla. Halva on tehnyt jatkuvasti työtä tuoteturvallisuuden tason nostamiseksi. Toiminta täyttää nyt entistä tiukemmat tuotetekniset vaatimukset. Yrityksen toiminta täyttää FSSC 22000 –standardin vaatimukset ja näin ollen tämä korkeampaa tuoteturvallisuustasoa osoittava sertifikaatti on myönnetty Halvalle kesäkuussa 2015. Nämä sertifikaatit osoittavat, että Halva on sitoutunut toimintansa jatkuvaan parantamiseen ja kehittämiseen paremman laadun saavuttamiseksi ja että tuoteturvallisuus- ja ympäristönäkökohdat ovat yritykselle ensiarvoisen tärkeitä.

 

OIVA TARKASTUS

Helsingin ja Vantaan tehtaanmyymälöidemme Oivaraportti: Halva Oy Ab_Tehtaanmyymälä 28.06.2018

Toimitamme tarvittaessa Laatu- ja turvallisuuspolitiikkadokumentit.