SÄÄNNÖT

Halvan karkkiklubi

Oy Halva Ab Karkkiklubi (jäljempänä ”Karkkiklubi”) järjestäjä on Oy Halva Ab (jäljempänä ”Järjestäjä”). Toimenpide on julkaistu 1.4.2014 ja on voimassa toistaiseksi. Toteuttaja on Oy Halva Ab (jäljempänä ”Toteuttaja”).

Osallistuminen

Toimenpiteeseen voi osallistua sähköpostin, yhteisöpalvelun (esim. Facebook), flyerin tai toimenpiteen internetsivujen välityksellä. Osallistuminen on sallittua vain omalla nimellä ja sähköpostiosoitteella. Osallistuminen edellyttää voimassaolevaa sähköpostiosoitetta. Kukin henkilö saa osallistua vain yhdellä sähköpostiosoitteella.

Järjestäjä ei vastaa teknisistä syistä perille tulemattomista osallistumisista tai puutteellisista, asiattomista tai lukukelvottomista vastauksista.

Toimenpiteeseen voivat osallistua vähintään 18-vuotiaat Suomessa asuvat henkilöt. Alle 18-vuotiailta tarvitaan huoltajan suostumus. Arvontaan eivät voi osallistua Järjestäjän, Toteuttajan ja heidän yhteistyökumppaniensa ne työntekijät, jotka ovat osallistuneet arvonnan järjestämiseen.

Kaikki Karkkiklubiin liittyneet osallistuvat kuukauden välein järjestettävään arvontaan. Järjestäjä pidättää oikeuden muuttaa aikataulua perustellusta syystä. Mikäli toimenpide keskeytetään ennenaikaisesti, palkinnot arvotaan keskeyttämiseen mennessä osallistuneiden kesken.

Pääpalkinto

Kaikkien osallistuneiden kesken arvotaan 25 € arvoinen lahjakortti, jonka voittaja voi lunastaa Halvan verkkokaupasta www.laku.fi lahjakortissa ilmoitetun aikarajan puitteissa.

Palkintoehdot

Palkinnot arvotaan jokaisen kuukauden 15. päivä. Palkintojen arvontaan osallistuminen edellyttää markkinointiluvan antamista. Palkintojen voittajille ilmoitetaan voitosta sähköpostitse osallistujan antamilla yhteystiedoilla. Mikäli voittaja ei vahvista vastaanottaneensa sähköpostia, jossa on ilmoitettu voittamisesta, eikä häntä tavoiteta muutoin hänen antamiaan yhteystietoja käyttäen kahden (2) viikon kuluessa arvonnasta, lunastamaton voitto mitätöityy ja suoritetaan uusi arvonta.

Palkinnot toimitetaan postitse, ellei niiden saajien kanssa toisin sovita. Käyttämätöntä palkintoa tai sen osaa ei korvata eikä palkintoa voi muuttaa rahaksi. Järjestäjä ei vastaa mistään mahdollisesta vahingosta, joka aiheutuu toimenpiteeseen osallistumisesta, palkinnon vastaanottamisesta tai sen käyttämisestä.

Järjestäjä maksaa palkinnoista lakisääteisen arpajaisveron ja Järjestäjällä on oikeus julkaista
voittajien ja muiden palkinnon saajien nimet missä tahansa mediassa.

Henkilötietojen käsittely

Järjestäjä voi lähettää sähköpostitse osallistujalle toimenpiteeseen liittyvää informaatiota toimenpiteessä kuvatulla tavalla. Toimenpiteeseen kuuluvan sähköpostin lähettämisen kohdentamiskriteerinä voi olla osallistujan antama tieto, valinta tai tekemä toiminto, esimerkiksi linkin avaaminen tai avaamatta jättäminen.

Järjestäjä käsittelee osallistujien tietoja henkilötietolain mukaisesti. Lisätietoa henkilötietolaista: http://www.tietosuoja.fi/material/attachments/tietosuojavaltuutettu/tietosuojavaltuutetuntoimisto/oppaat/6Jfq8WnQ7/Ota_oppaaksi_henkilotietolaki.pdf

Kutsuminen

Osallistuja voi halutessaan kutsua valitsemiaan ystäviä osallistumaan. Tällöin heille lähetetään kutsu kutsujan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen tai yhteisöpalvelun (esim. Facebook) kautta. Kutsuja voi esikatsella lähetettävän kutsun, määrittää otsikon ja kirjoittaa kutsun pääasiallisen sisällön. Kutsuja näkyy kutsun saaneelle henkilölle kutsun lähettäjänä ja vastaa siitä, kenelle ja mihin kutsu lähetetään. Vastuu sähköpostiosoitteen oikeellisuudesta on kutsujalla.

Kutsua ei voi lähettää suoraan eteenpäin, vaan kutsun saaneen henkilön on ensin itse osallistuttava voidakseen kutsua omia ystäviään mukaan. Kutsun lähettäjä saa sähköpostitse ilmoituksen kutsutun osallistumisesta toimenpiteeseen, minkä lisäksi Kutsuja voi seurata omalta henkilökohtaiselta seurantasivultaan, miten hänen kutsumansa ystävät ovat reagoineet kutsuun. Mikäli osallistuja yrittää kutsua henkilöä, joka on jo saanut kutsun, näkee hän tiedon siitä seurantasivullaan.

Kutsujan tulee kunnioittaa yksityisyyden suojaa, eikä hän saa kutsua itselleen tuntemattomia henkilöitä tai henkilöitä, joiden hän ei usko todennäköisesti olevan kiinnostuneita viestin sisällöstä. Järjestäjällä on väärinkäytöstilanteissa oikeus sulkea osallistuja toimenpiteen ulkopuolelle.

Muut ehdot

Internetsivujen ja sähköpostien käytöstä voidaan kerätä ja käsitellä tietoja, jotta kilpailumallia pystytään edelleen kehittämään. Järjestäjä ei kerää, säilytä eikä luovuta ulkopuolisille sellaisten kutsuttujen henkilötietoja, jotka eivät osallistu toimenpiteeseen.

Toimenpide toimii yleisimmissä internetselaimissa ja sähköpostiohjelmissa. Järjestäjä vastaa toimenpiteen sisällöstä. Järjestäjä ja Toteuttaja eivät vastaa kolmansista osapuolista johtuvista ongelmista, kuten ongelmasta internetyhteydessä tai yhteisöpalveluissa (esim. Facebook) tapahtuneista teknisistä muutoksista tai käyttökatkoksista. Järjestäjä ja Toteuttaja eivät myöskään vastaa osallistujan palomuurin tai virustorjuntaohjelmiston toiminnasta johtuvista ongelmista tai osallistujan tahallisesta tai tahattomasti haitallisesta käyttäytymisestä, eikä näiden takia aiheutuneista välillisistä vahingoista.

Osallistumalla osallistuja hyväksyy nämä säännöt ja sitoutuu noudattamaan niitä. Järjestäjä pidättää oikeuden sääntömuutoksiin. Toimenpiteeseen ja sen sääntöihin sovelletaan Suomen lakia, pois lukien lain valintaa koskevat säännöt. Sääntöjen soveltamiseen ja tulkintaan liittyvät mahdolliset epäselvyydet ratkaisee Järjestäjä.

Järjestäjä pidättää oikeuden hylätä toimenpiteestä henkilöt, jotka ovat rikkoneet näitä sääntöjä tai joiden on syytä epäillä käyttäneen osallistumisessa epärehellisiä keinoja.

Järjestäjä: Oy Halva Ab
Toteuttaja: Oy Halva Ab