Arvot

  1. Perimmäisenä arvonamme on perheyritys ja perheyrittäjyys. Nämä arvot heijastuvat koko toimintaprosessiimme. Omistajat ovat vahvasti mukana yrityksen toiminnassa.

 

  1. Tärkeimpänä tavoitteenamme on asiakastyytyväisyys. Haluamme varmistaa sen valmistamalla asiakkaillemme laadukkaita ja maukkaita uutuuksia. Tämä tarkoittaa jatkuvaa tuotekehitystyötä & trendien seuraamista.

 

  1. Tavoitteenamme on tuotteiden myynnistä aina niiden toimitukseen asti täydellinen ja tinkimätön panostus toiminnan ja tuotteiden laatuun. Tämä varmistetaan henkilökunnan selkeällä ohjeistuksella ja koulutuksella sekä nykyaikaisella tuotantokoneistolla.


 

  1. Huomioimme toiminnassamme työturvallisuus- ja työterveysnäkökohdat. Varmistaaksemme, että toimintamme on mahdollisimman turvallisella tasolla sekä terveys- ja ympäristörasitukset ovat mahdollisimman vähäisiä, olemme sitoutuneet täyttämään ympäristöjärjestelmän vaatimukset osana toimintajärjestelmäämme. Ympäristötavoitteiksi on asetettu veden- ja energiankulutuksen vähentäminen ja jätteiden lajittelun parantaminen.
Ympäristöasioita käsitellään henkilöstön koulutuksessa. Näin varmistamme ympäristöasioiden ja -arvojen tärkeyden ymmärtämisen ja tiedostamisen yrityksen koko organisaatiossa.

 

  1. Yhteiskuntavastuu on toimintamme perustana. Toimimme vastuullisesti ja noudatamme eettisesti hyväksyttäviä periaatteita kaikissa teoissamme niin työyhteisössä kuin yhteistyökumppaneidenkin kanssa.